* خرید های امسال از نمایشگاه کتاب...

** متاسفانه قیمت کتاب خیلی بالا رفته ( قیمت چه چیزی بالا نرفته؟)، قیمت پشت جلدی که برای یک کتاب جیبی با آن مواجه می شدم آن قدر غیر قابل باور بود که نمیشد از بالا رفتن ابروها جلوگیری کرد.

  من موافق کتاب خریدنم. حتی اگر گران باشد یا خیلی خیلی گران. استدلالم این است که وقتی سراغ گران های دیگر می رویم چرا گرانی کتاب را بهانه کنیم. اما آنچه که در مورد برخی نشر ها دوست نداشتم برچسب زدن روی قیمت ها بود. انتشاراتی مانند کتاب نیستان، از کتاب سه هزار تومانی داشت به بالا. کتاب هایی که چند سال پیش چاپ شده بودند به همان قیمت روی جلد فروخته می شدند و کتاب های جدید هم همان طور. اما انشارات های دیگری مانند نشر هیرمند، ذهن آویز و ... روی قیمت اصلی برچسب زده بودند و با قیمت خیلی خیلی بالاتر مخاطب را شوکه می کردند. از این کار ناراحت می شدم و به همین دلیل قید چند تا از کتاب هایی را که می خواستم بخرم و متاسفانه در دسته کتاب های برچسب زده بودند را زدم. احساس می کردم ناشر به من مخاطب توهین کرده است!

*** همچنان هم کتاب های نخوانده زیادی دارم. اما باز هم کتاب می خرم. کتاب ها را می گذارم توی کتابخانه و بر اساس تجربه می دانم که در زمان و شرایط درست، یکی یکی خودشان صدایم می کنند تا درگیرشان شوم...

 

 

 

منبع : رگبرگ های سیاه |:)
برچسب ها : کتاب ,قیمت ,خیلی ,بودند ,برچسب ,گران ,کتاب هایی